विदेशी ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालमा हस्तान्तरण गर्न राजदुत डा.युवराज खतिवडाको अपिल