दाल भात तरकारीको एन्टिबायोटिकमा प्रियँकाको बोल्ड रुप