शेष घले पक्षलाई बाहिर राखेर एनआरएनए बलियो बन्न सक्दैन: कुमार पन्त